X
X

Select Your Currency

Czech koruna $ US Dollar Euro
X
X

Select Your Currency

Czech koruna $ US Dollar Euro

Osobní údaje a obecná dohoda o důvěrnosti

Domovská stránkaOsobní údaje a obecná dohoda o důvěrnosti

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ (2016/679).

 

Provozovatel:
Filip Šmída
Tlustice 297, 268 01 Hořovice
IČO: 07188544

Při získávání, využívání a při ochraně osobních údajů našich zákazníků postupujeme ve smyslu platných předpisů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jakož i s jinými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, které mění nařízení GDPR.

Jaké osobní údaje dále jen (OU) našich zákazníků zpracováváme a jak je získáváme:
Při vyplnění Objednávky na naší webové stránce zákazník (fyzická osoba) vyplňuje následující OU: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo. Pokud se jedná o živnost, IČO.

Jak a proč zpracováváme OU našich zákazníků:
OU zpracováváme na základě právního podkladu a oprávněného zájmu z následujících důvodů:

 • Vznik a plnění smlouvy.
 • Registrace domén pro zákazníka (zákazník se stává držitelem domény v centrálním registru domén).
 • Bezpečná identifikace zákazníka při změně vlastnictví domény nebo při změně údajů vlastníka domény na jeho žádost.
 • Vystavení daňového dokladu - faktury.
 • Staráme se o bezpečnost zákaznické zóny, chráníme přístupy zákazníků ke službám.
 • Poskytujeme zákazníkům telefonickou a e-mailovou podporu, radíme zákazníkům při využívání služeb.
 • Přímý marketing - v případě potřeby seznamujeme zákazníků s důležitými informacemi v souvislosti pouze se službami, které si zakoupili.
 • Předcházení podvodům a jiným trestným činům.
 • Pozdější komunikace se zákazníkem (například změna služeb, reklamace a pod.).


Sdílení OU s našimi partnery:
Při registraci internetových domén, registruje domény .cz naše společnost jako prostředník pro provozovatele Gransy s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha, Česká republika, IČ: 28087755 .
OU můžeme s jinými organizacemi sdílet i pokud nám sdílení osobních údajů nařizuje zákon nebo veřejný orgán, případně pokud je to nezbytné pro výkon spravedlnosti a v případě restrukturalizace nebo prodeje naší společnosti.

Jak chráníme OU:
Uvědomujeme si, jaké je důležité chránit OU našich zákazníků. Aby byly OU našich zákazníků v bezpečí, dodržujeme bezpečnostní opatření na všech úrovních naší infrastruktury. K informačním sytémům, kde se zpracovávají OU mají autorizovaný přístup pouze určení zaměstnanci. Samozřejmostí je ochrana pomocí technologie Secure Sockets Layer (SSL). Servery na kterých zpracováváme OU jsou uloženy na bezpečném místě s bezpečnostní službou a přístup mají jen autorizovaní zaměstnanci.

Práva dotčené osoby, jejíž OU zpracováváme:
OU zákazníků, které zpracováváme, jsou přístupné v Zákaznické zóně zákazníka, do které má zákazník autorizovaný přístup přes přihlašovací jméno a heslo.
Dotčená osoba má:

 • 1. Právo na informaci, jaké OU o ní zpracováváme
  • Naši zákazníci mají své OU, které zpracováváme ve své zákaznické zóně, kde je vidí a mohou si je sami aktualizovat. Přístup zákazníka do zákaznické zóny je autorizovaný přihlašovacím jménem a heslem.
  • V případě, že nás dotyčná osoba požádá písemně, poskytneme jí informaci o zpracování jejích OU do 30 dní.
 • 2. Právo na opravu
  • Pokud se domníváte, že údaje, které v souvislosti s vámi uchováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, upravte si je v Zákaznické zóně nebo nás kontaktujte a my údaje upravíme.
 • 3. Právo na námitku vůči našemu využívání OU
  • Pokud vznesete námitku, zvážíme ji vůči našemu využívání vašich OU. V případě, že mají vaše práva převahu nad našimi zájmy, následně na základě vaší žádosti omezíme rozsah našeho využívání těchto údajů.
 • 4. Právo na vymazání
  • Pokud nám pomine zákonný důvod zpracovávat OU dotčené osoby, může nás požádat o vymazání její OU.
  • Pokud budeme zpracovávat OU na základě souhlasu dotčené osoby, po odvolání souhlasu nás může požádat o vymazání.
 • 5. Právo na přesun OU
  • Přenositelnost údajů je právo, které umožňuje každému občanovi EU přenášet své údaje mezi organizacemi. Tento krok je zdarma, přičemž zákazníkům umožňuje změnu poskytovatelů služeb.
 • 6. Právo na podání stížnosti
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
   Pplk. Sochora 27
   170 00 Praha 7
   Česká Republika

Hosting Billing System by WISECP
Top